Menu Icon
210 801 8000Οποιαδήποτε ώρα, για ό,τι
χρειαστείς, είμαστε δίπλα σου
Tips

Παράβολο μεταβίβασης αυτοκινήτου

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης αυτοκινήτου έχει απλουστεύει τη ζωή χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι πλέον δεν χρειάζεται να τρέχουν σε ΚΕΠ και υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση της μεταβίβασης. Μέσω της πλατφόρμας του gov.gr εκδίδεται -για ορισμένες τουλάχιστον Περιφέρειες μέχρι σήμερα- και το παράβολο μεταβίβασης αυτοκινήτου.

Ποιοι ειναι οι 3 τρόποι μεταβίβασης αυτοκινήτου;

Αν θέλεις να μεταβιβάσεις το αυτοκίνητό σου, μπορείς να το κάνεις μέσω:

 • των ΚΕΠ
 • της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειάς σου
 • του gov.gr

Στις πρώτες δύο περιπτώσεις θα χρειαστεί να καταθέσεις με φυσική παρουσία όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, δηλαδή:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (υποβάλλεται από τον Αγοραστή).
 2. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
 3. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και φωτοαντίγραφο.
 4. Αποδεικτικό καταβολής των παραβόλων τέλους έκδοσης νέας αδείας και τέλους μεταβίβασης οχήματος.
 5. Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) – σε περίπτωση που χρωστούσες το όχημα.
 6. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας που εκδίδεται είτε ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr είτε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «printscreen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 7. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση που δεν υποβάλεις την αίτηση αυτοπροσώπως, πρέπει να καταθέσεις και ένα φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων.
 8. Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου χρειάζεσαι αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.

Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής μεταβίβασης εξαιρούνται η βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, το ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ και όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις-αιτήσεις.

Ποιες Περιφέρειες έχουν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών;

Η αρχή για την ηλεκτρονική πληρωμή μέσω κωδικού πληρωμής RF/QR του παραβόλου μεταβίβασης αυτοκινήτου έγινε με την Περιφέρεια Αττικής, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε και στην Περιφέρεια Κρήτης.

Μέσα στο καλοκαίρι η υπηρεσία άνοιξε και για τους κατοίκους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα επεκταθεί σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Στις Περιφέρειες της χώρας για τις οποίες δεν έχει ανοίξει ακόμη η πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών, οι υπηρεσίες συνεργάζονται με συμβεβλημένες τράπεζες για την πληρωμή των τελών μέσω Τραπεζικών λογαριασμών ΙΒΑΝ.

Πως μπορώ να εκδώσω και να πληρώσω το παράβολο μεταβίβασης στις Περιφέρειες που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών;

Για τις Περιφέρειες που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω κωδικού πληρωμής RF/QR (Περιφέρεια Αττικής, Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας) ο υπολογισμός και η πληρωμή των τελών μεταβίβασης και αδείας γίνεται με δυο τρόπους:

 • Στην περίπτωση που επιθυμείς να ολοκληρώσεις την μεταβίβαση του αυτοκινήτου ηλεκτρονικά τότε:
  1. Αρχικά πρέπει αρχικά να μπεις στην πλατφόρμα drivers-vehicles.services.gov.gr με τους προσωπικούς σου κωδικούς Taxisnet, να επιλέξεις το όχημα που θέλεις να μεταβιβάσεις και να πατήσεις μεταβίβαση. Στη συνέχεια, θα σου ζητηθεί να συμπληρώσεις τα στοιχεία της διαδικτυακής αίτησης. Προσοχή! Η μεταβίβαση είναι διαθέσιμη μόνο για πολίτες εγγεγραμμένους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).
  2. Αφού συμπληρώσει τα στοιχεία που ζητούνται στην αίτηση, θα υπολογιστούν αυτόματα τα τέλη αδείας και μεταβίβασης και θα δημιουργηθεί ένας μοναδικός κωδικός πληρωμής RF/QR. Αυτός ο κωδικός πληρωμής είναι συνδεδεμένος με τη συγκεκριμένη αίτηση μεταβίβασης και μπορεί να εξοφληθεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή μέσω web/mobile banking.
  3. Ο αγοραστής θα λάβει με SMS στο κινητό του το αίτημα και μόλις το αποδεχτεί θα μπορέσει να συνεχίσει στην πληρωμή του παραβόλου μεταβίβασης αυτοκινήτου. Η πληρωμή θα είναι διαθέσιμη για έλεγχο από την Περιφέρεια σε έως 2 εργάσιμες ημέρες απο την εκτέλεσή της. Προσοχή όμως πληρωμή που αντιστοιχεί σε κωδικό RF διαφορετικό από αυτόν που παράγεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψηφιακής μεταβίβασης δεν θα γίνεται δεκτή από τις υπηρεσίες μεταφορών.
 • Στην περίπτωση που έχεις επιλέξει να κάνεις την μεταβίβαση μέσω ενός ΚΕΠ ή απευθείας στην Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειάς σου για τον υπολογισμό του παραβόλου μεταβίβασης αρκεί να μπεις στην Υπηρεσία Υπολογισμού τελών για μεταβίβαση επιβατικού ή δικύκλου ΙΧ του gov.gr, χωρίς κωδικούς Taxisnet και να συμπληρώνεις τα παρακάτω:
  • το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη
  • τον αριθμό κυκλοφορίας του υπό μεταβίβαση οχήματος
  • το ποσοστό κυριότητας που θα μεταβιβαστεί
  • αν θα υπάρξει έκδοση Τιμολογίου
  • Την υπηρεσία/ Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση

Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα και αφορά το συνολικό κόστος μεταβίβασης (τέλη μεταβίβασης και τα τέλη αδείας) ενώ εμφανίζεται και ο κωδικός πληρωμής RF/QR που επίσης μπορεί να εξοφληθεί σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή μέσω web/mobile banking.

ypologismos_telwn

Πώς μπορώ να εκδώσω και να πληρώσω το παράβολο μεταβίβασης στις Περιφέρειες που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών;

Στις Περιφέρειες της χώρας για τις οποίες δεν έχει ανοίξει ακόμη η πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών, οι υπηρεσίες συνεργάζονται με συμβεβλημένες τράπεζες για την πληρωμή των τελών. Ο αριθμός λογαριασμού είναι συγκεκριμένος ανά τράπεζα και περιοχή, για να γίνει η μεταφορά των χρημάτων για την πληρωμή του παραβόλου.

Συγκεκριμένα:

 • Σε περίπτωση που επιθυμείς να ολοκληρώσεις την μεταβίβαση του αυτοκινήτου ηλεκτρονικά τότε θα πρέπει αρχικά να μπεις στην πλατφόρμα drivers-vehicles.services.gov.gr με τους προσωπικούς σου κωδικούς Taxisnet, να επιλέξεις το όχημα που θέλεις να μεταβιβάσεις και να πατήσεις μεταβίβαση και να ακολουθήσεις την ίδια διαδικασία που αναφέρεται και παραπάνω. Η μόνη διαφορά είναι ότι αντί για κωδικούς πληρωμής θα εμφανιστεί ο τραπεζικός λογαριασμός (ΙΒΑΝ) της Περιφέρειας που έχεις επιλέξει και στον οποίο μπορεί να γίνει η κατάθεση των τελών από τον αγοραστή.

 • Σε περίπτωση που επιθυμείς να κάνεις την μεταβίβαση μέσω ενός ΚΕΠ ή απευθείας στην Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειάς σου για τον υπολογισμό του παραβόλου μεταβίβασης αρκεί να μπεις στην Υπηρεσία Υπολογισμού τελών για μεταβίβαση επιβατικού ή δικύκλου ΙΧ του gov.gr, χωρίς κωδικούς Taxisnet και αφού συμπληρώσεις τα στοιχεία που αναφέρονται παραπανω, να δεις το συνολικό κόστος μεταβίβασης (τέλος ματαβίβασης και αδείας) καθώς και τους τραπεζικούς λογαριασμούς (ΙΒΑΝ) των συνεργαζόμενων με την Περιφέρεια Τραπεζών που πρέπει να γίνει η κατάθεση των τελών.

  ypologismos_telwn_xwris_Taxisnet

Πόσο κοστίζει το παράβολο μεταβίβασης αυτοκινήτου

Για να ολοκληρώσεις τη μεταβίβαση αυτοκινήτου, θα κληθείς να καταβάλεις δύο τέλη:

 • το τέλος αδείας, το οποίο ορίζεται στα 75 ευρώ για τα αυτοκίνητα Ι.Χ.,
 • το τέλος μεταβίβασης, το κόστος του οποίου διαφοροποιείται ανάλογα με τα κυβικά του οχήματος.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση μεταβίβασης αυτοκινήτου από εταιρείες, καταβάλλεται μόνο το τέλος αδείας των 75 ευρώ.

Σε γενικές γραμμές πάντως, το παράβολο μεταβίβασης αυτοκινήτου καθορίζεται ως εξής:

Κυβικά εκατοστά Κόστος τέλους μεταβίβασης
51-400 30€
401-800 45€
801-1300 60€
1301-1600 90€
1601-1900 120€
1901-2500 145€
2501 και άνω 205€

Για παράδειγμα, για τη μεταβίβαση ενός αυτοκινήτου 1.500 κυβικών, θα κληθείς να πληρώσεις το τέλος αδείας (75 ευρώ) συν το παράβολο των 90 ευρώ, δηλαδή 165 ευρώ συνολικά.

Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία;

Ο χρόνος που θα χρειαστεί για να εκδοθεί η πράξη μεταβίβασης του αυτοκινήτου αφού ολοκληρώσεις όλη τη διαδικασία ορίζεται στις 50 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.

Μπορεί να γίνει μεταβίβαση αυτοκινήτου χωρίς να είναι ασφαλισμένο;

Κάθε αυτοκίνητο που έχει πινακίδες κυκλοφορίας οφείλει να είναι ασφαλισμένο. Το ίδιο ισχύει, επομένως, και κατά τη διαδικασία της μεταβίβασης. Το όχημα πρέπει να διαθέτει ασφάλεια σε ισχύ από τον πωλητή και για όσο διαρκέσει η διαδικασία της μεταβίβασης. Την ευθύνη για την ασφάλισή του αναλαμβάνει ο αγοραστής από την στιγμή που θα ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

Το χρονικό περιθώριο για την εκ νέου ασφάλιση του οχήματος από τον αγοραστή ορίζεται στις 30 ημέρες. Το κράτος δίνει ένα «παράθυρο», εάν το αυτοκίνητο βρεθεί ανασφάλιστο στις πρώτες 7 εργάσιμες ημέρες από τη μεταβίβασή του. Στην περίπτωση που αυτό το χρονικό διάστημα έχει παρέλθει, ο νέος ιδιοκτήτης θα κληθεί -μέσω της ΓΓΠΣ- να ασφαλίσει το όχημα, καθώς και να πληρώσει παράβολο 250 ευρώ.