Menu Icon
210 801 8000Οποιαδήποτε ώρα, για ό,τι
χρειαστείς, είμαστε δίπλα σου
Tips

Ασφάλεια Σπιτιού με Δάνειο

Για να μην προβληματίζεσαι συγκρίνοντας την κάλυψη που ζητά η Τράπεζα με άλλες εναλλακτικές, το κάναμε εμείς για σένα!


 • Προτείνουμε ένα ασφαλιστικό πακέτο αποκλειστικά για δανειολήπτες, με τις προδιαγραφές και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που καλύπτουν τις απαιτήσεις όλων των Τραπεζών.
 • Η τιμολόγηση γίνεται σε δευτερόλεπτα, με τη συμπλήρωση μόνο 3 στοιχείων του σπιτιού.
 • Η ασφαλιστική κάλυψη είναι πληρέστερη και σαφώς ανώτερη της απαιτούμενης από την Τράπεζα.
 • Το κόστος είναι μικρό, μόλις 1,30€ το έτος ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας. Δες πόσο πληρώνεις μέσω της Τράπεζας και πόσο εξοικονομείς εδώ.
 • Η κατοικία είναι ασφαλισμένη σε σωστή αξία ανοικοδόμησης, στα 1.300€ ανά τετραγωνικό μέτρο για μία συνήθη κατασκευή. Σε περίπτωση πολύ καλών ή πολυτελών κατασκευών αρκεί να μας πάρεις ένα τηλέφωνο για να καλύψουμε σωστά την ανάγκη σου.
 • Προσοχή! Βάσει Νόμου δεν είσαι υποχρεωμένος να ασφαλισθείς μέσω της Τράπεζας, αρκεί να προσκομίσεις ασφαλιστήριο που καλύπτει τις απαιτήσεις της.

Τι καλύπτεται

 • Το κτίριο, δηλαδή η οικοδομή και ότι είναι στέρεα προσδεδεμένο σε αυτή.
 • Τυχόν βοηθητικοί χώροι με όριο ίσο με το 20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του κτιρίου.
 • Κύριες/μόνιμες αλλά και εξοχικές κατοικίες που έχουν ανεγερθεί με λήψη δανείου.

Προϋποθέσεις Κάλυψης

 • Η κατοικία έχει κατασκευαστεί μετά το 1960 (αφορά την κάλυψη σεισμού που είναι προαπαιτούμενη σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης ενυπόθηκων κατοικιών).
 • Το ακίνητο έχει κατασκευαστεί με νόμιμη άδεια και δεν νομιμοποιήθηκε εκ των υστέρων.
 • Η κατοικία είναι μπετόν αρμέ ή πετρόκτιστη ή ALFABLOCK ή τύπου YTONG.
 • Η στέγη της κατοικίας είναι κατασκευασμένη από: μπετόν αρμέ ή κεραμίδια σε ξύλινους ή σιδερένιους δοκούς.


Ασφαλιστικές καλύψεις

 

Κάλυψη Όριο Κάλυψης Απαλλαγή ανά περιστατικό Εύρος Κάλυψης
Πυρκαγιά Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Χωρίς απαλλαγή Πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, καπνός, φωτιά από δάσος, ευρεία έκρηξη (και ζημιές στο ίδιο το αντικείμενο), ζημιές κατά την πυρόσβεση, έξοδα περιορισμού ζημιάς.
Σεισμός Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 2% επί του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου Σεισμός και Πυρκαγιά συνεπεία Σεισμού. Καλύπτονται συνεπακόλουθες ζημιές από Καθίζηση ή Κατολίσθηση του εδάφους & Τσουνάμι.
Διαρροή/Θραύση Σωληνώσεων ή Δεξαμενών Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Χωρίς απαλλαγή Ζημιές σε Υποδομές Ύδρευσης, Ψύξης, Θέρμανσης & Αποχέτευσης. Καλύπτεται και το κόστος διερεύνησης της ζημιάς, αποκατάστασης των τμημάτων που έχουν υποστεί ζημιά, καθώς και το κόστος άντλησης υδάτων με ανώτατο όριο τα € 1.000.
Φυσικά Φαινόμενα Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Χωρίς απαλλαγή Πλημμύρα, Καταιγίδα, Θύελλα, Χαλάζι, Παγετός. Καλύπτεται και το κόστος άντλησης υδάτων έως € 1.000, καθώς και ζημιά σε τέντες (έως 5 ετών).
Βραχυκύκλωμα 3% επί του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου, με ελάχιστο € 2.000 € 200 Ζημιές στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές από βραχυκύκλωμα.
Πρόσκρουση Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Χωρίς απαλλαγή Πρόσκρουση οχήματος, drone, πτώση αεροσκάφους ή μερών αυτού, πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων, κεραιών.
Ταραχές Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Χωρίς απαλλαγή Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, Τρομοκρατικές ενέργειες,  Κακόβουλες ενέργειες.
Θραύση Κρυστάλλων 3% του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου με ελάχιστο € 2.000 € 200 Ισχύει για Εξωτερικά τζάμια, Καθρέφτες, Παράθυρα & Γυάλινες εσωτερικές επιφάνειες. Συμπεριλαμβάνει ζημιές στα πλαίσια και στα ελαστικά περιμετρικά μέρη, καθώς και έξοδα τοποθέτησης.
Αστική Ευθύνη από Καλυπτόμενο Κίνδυνο € 30.000 Χωρίς απαλλαγή Απαιτήσεις τρίτων για υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες που υπέστησαν από ζημιά της ασφαλισμένης κατοικίας λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης, Φυσικών Φαινομένων, Διαρροής/Θραύσης Σωληνώσεων ή Δεξαμενών.
Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη € 50.000 Χωρίς απαλλαγή Απαιτήσεις τρίτων για υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες που υπέστησαν από - εξ αμελείας - πράξεις και παραλείψεις των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου, κατά την ιδιωτική τους ζωή. Συμπεριλαμβάνεται ευθύνη από ιδιοκτησία κατοικίδιων ζώων και από ερασιτεχνική συμμετοχή σε αθλήματα.
Προσωπικό Ατύχημα € 10.000 Χωρίς απαλλαγή Ισχύει για όλα τα μέλη της οικογένειας, μόνο εντός της κατοικίας και συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου. Αποζημιώνονται περιστατικά που οδήγησαν σε Θάνατο, Μόνιμη Ολική & Μόνιμη Μερική Ανικανότητα για εργασία καθώς και σε Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Αμοιβές και Έξοδα 6% του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου με ελάχιστο €2.000 Χωρίς απαλλαγή Καλύπτονται δαπάνες αρχιτεκτόνων - μηχανικών, έκδοσης οικοδομικών αδειών, μεταστέγασης και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά.
Αντικατάσταση Κλειδαριών € 500 Χωρίς απαλλαγή Καλύπτεται το κόστος αντικατάστασης κλειδαριών σε περίπτωση κλοπής και απώλειας, αρκεί να δηλώσεις τη ζημιά στην Αστυνομία μέσα σε 48 ώρες από τη στιγμή που την αντιληφθείς.

 

Για να μάθετε περισσότερα, δείτε στην ενότητα Χρήσιμες Πληροφορίες τα έντυπα καλύψεων.

Εκπτώσεις

 1. 10% με ασφαλισμένο όχημα στο cosmoteinsurance.gr
 2. 10% με κωδικό DEALS for YOU
Διάρκεια

Η ασφαλιστική κάλυψη έχει ισχύ για 1 χρόνο από την ημερομηνία έναρξης και ανανεώνεται αυτόματα εφόσον το επιθυμείς.

Έχεις απορίες;


Τι είναι το όριο κάλυψης;

Είναι το ανώτερο ποσό αποζημίωσης σε περίπτωση που επέλθει ένας κίνδυνος. Στις περισσότερες καλύψεις αντιστοιχεί στο συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της κατοικίας.


Τι είναι η απαλλαγή;

Απαλλαγή είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου στην αποζημίωση, δηλαδή το ποσό της ζημιάς που βαραίνει τον ίδιο και όχι την ασφαλιστική εταιρεία. Το ύψος του χρηματικού ποσού της απαλλαγής, που αντιστοιχεί στον κάθε κίνδυνο, αναγράφεται πάντοτε στο συμβόλαιο.


Πως αποζημιώνομαι;

Θα πρέπει να μας ενημερώσεις με ένα τηλέφωνο στο 2122229988. Η γραμμή είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις ένας εξειδικευμένος συνεργάτης θα έρθει για να καταγράψει τη ζημιά και να εκτιμήσει το ποσό που απαιτείται για την αποκατάσταση. Η αποζημίωση γίνεται με κατάθεση σε Τραπεζικό σου Λογαριασμό. Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής (σε περίπτωση φωτιάς) ή της Αστυνομίας (σε περίπτωση Κλοπής) είναι απαραίτητη.


Τι σημαίνει ασφαλιστική κάλυψη σε αξία καινούργιου;

Για ένα κτίριο σημαίνει το κόστος της εξ ολοκλήρου ανακατασκευής ενός πανομοιότυπου και ίδιου είδους, χρήσης και κατασκευής κτιρίου. Για ένα αντικείμενο σημαίνει το κόστος αντικατάστασης του με καινούργιο αντικείμενο του ίδιου ή παρεμφερούς τύπου και προδιαγραφών χωρίς υπολογισμό απομείωσης της αξίας του λόγω παλαιότητας.


Χρήσιμες πληροφορίες

Στα παρακάτω έγγραφα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε.

Έγγραφο Πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν (IPID)

Προσυμβατική ενημέρωση ασφαλιστικής εταιρείας

Όροι ασφάλισης

Υποχρεωτική εκ του Ν. 4583/2018 ενημέρωση απο τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σου