Menu Icon
210 801 8000Οποιαδήποτε ώρα, για ό,τι
χρειαστείς, είμαστε δίπλα σου

Aσφάλεια Περιεχομένου

Πλήρες πακέτο ασφάλισης, έτοιμο για αγορά με τρία κλικ, στην χαμηλότερη τιμή!

Πλεονεκτήματα προγράμματος

 • Προτιμολογημένα προγράμματα
 • 3 επιλογές ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου κατοικίας για να επιλέξεις: 6.000€ με ετήσιο κόστος 18€, 15.000€ με ετήσιο κόστος 36€ & 25.000€ με ετήσιο κόστος 54€
 • Απλές και κατανοητές καλύψεις μεταξύ άλλων: κλοπή, φωτιά, ζημίες από νερά, τυχαίες ζημίες, σεισμός (30 καλύψεις)
 • Φθηνή και πλήρης ασφάλιση

Τι καλύπτεται

Το περιεχόμενο κύριας/μόνιμης ή εξοχικής κατοικίας, με όριο αποζημίωσης 2.000€ ανά ασφαλιζόμενο αντικείμενο. Αντικείμενα εντός αποθηκών καλύπτονται επίσης με όριο αποζημίωσης ίσο με το 20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου περιεχομένου κατοικίας.


Προϋποθέσεις Κάλυψης

 • Για να καλυφθείς από την κάλυψη του σεισμού, θα πρέπει η κατοικία σου να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό, δηλαδή μετά το 1960
 • Η κατοικία δεν είναι ξύλινη ή/και δεν έχει ξύλινη οροφή

Ασφαλιστικές καλύψεις

Έχετε κάλυψη για ό,τι χρειαστείτε:

Κάλυψη Όριο Κάλυψης Απαλλαγή ανά περιστατικό Εύρος Κάλυψης
Πυρκαγιά Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Χωρίς απαλλαγή Πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, καπνός, φωτιά από δάσος, ευρεία έκρηξη (και ζημιές στο ίδιο το αντικείμενο),  ζημιές κατά την πυρόσβεση, έξοδα περιορισμού ζημιάς.
Σεισμός Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 2% επί του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου Σεισμός και Πυρκαγιά συνεπεία Σεισμού. Καλύπτονται συνεπακόλουθες ζημιές από Καθίζηση ή Κατολίσθηση του εδάφους & Τσουνάμι.
Διαρροή/Θραύση Σωληνώσεων ή Δεξαμενών Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Χωρίς απαλλαγή Ζημιές σε Υποδομές Ύδρευσης, Ψύξης, Θέρμανσης & Αποχέτευσης. Καλύπτεται και το κόστος διερεύνησης της ζημιάς, αποκατάστασης των τμημάτων που έχουν υποστεί ζημιά, καθώς και το κόστος άντλησης υδάτων με ανώτατο όριο τα € 1.000.
Φυσικά Φαινόμενα Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Χωρίς απαλλαγή Πλημμύρα, Καταιγίδα, Θύελλα, Χαλάζι, Παγετός. Καλύπτεται και το κόστος άντλησης υδάτων έως € 1.000, καθώς και ζημιά σε τέντες (έως 5 ετών).
Βραχυκύκλωμα Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο € 200 Ζημιές στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές από βραχυκύκλωμα.
Πρόσκρουση Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Χωρίς απαλλαγή Πρόσκρουση οχήματος, drone, πτώση αεροσκάφους ή μερών αυτού, πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων, κεραιών.
Ταραχές Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Χωρίς απαλλαγή Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, Τρομοκρατικές ενέργειες, Κακόβουλες ενέργειες.
Θραύση Κρυστάλλων Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο € 200 Ισχύει για Εξωτερικά τζάμια, Καθρέφτες, Παράθυρα & Γυάλινες εσωτερικές επιφάνειες. Συμπεριλαμβάνει ζημιές στα πλαίσια και στα ελαστικά περιμετρικά μέρη, καθώς και έξοδα τοποθέτησης.
Τυχαίες Ζημιές Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο € 200 Σε Είδη υγιεινής, Κεραμικές εστίες, Τηλεόραση, Σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή, Εξοπλισμό DVD και video, Συστήματα ήχου, Καλώδια και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
Κλοπή Περιεχομένου Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο €500 Κλπή αντικειμένων
Κατολίσθηση Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο €2.000  


Για να μάθετε περισσότερα, δείτε στην ενότητα Χρήσιμες Πληροφορίες το έντυπο καλύψεων.


Διάρκεια

Η ασφαλιστική κάλυψη έχει ισχύ για 1 χρόνο από την ημερομηνία έναρξης και ανανεώνεται αυτόματα ετησίως εφόσον το επιθυμείς.


Έχεις απορίες;

Τι είναι το όριο κάλυψης;

Είναι το ανώτερο ποσό αποζημίωσης σε περίπτωση που επέλθει ένας κίνδυνος. Στις περισσότερες καλύψεις αντιστοιχεί στο συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της κατοικίας.

Τι είναι η απαλλαγή;

Απαλλαγή είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου στην αποζημίωση, δηλαδή το ποσό της ζημιάς που βαραίνει τον ίδιο και όχι την ασφαλιστική εταιρεία. Το ύψος του χρηματικού ποσού της απαλλαγής, που αντιστοιχεί στον κάθε κίνδυνο, αναγράφεται πάντοτε στο συμβόλαιο.

Πως αποζημιώνομαι;

Θα πρέπει να μας ενημερώσεις με ένα τηλέφωνο στο 2122229988. Η γραμμή είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις ένας εξειδικευμένος συνεργάτης θα έρθει για να καταγράψει τη ζημιά και να εκτιμήσει το ποσό που απαιτείται για την αποκατάσταση. Η αποζημίωση γίνεται με κατάθεση σε Τραπεζικό σου Λογαριασμό. Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής (σε περίπτωση φωτιάς) ή της Αστυνομίας (σε περίπτωση Κλοπής) είναι απαραίτητη.

Τι σημαίνει ασφαλιστική κάλυψη σε αξία καινούργιου;

Για ένα αντικείμενο σημαίνει το κόστος αντικατάστασης του με καινούργιο αντικείμενο του ίδιου ή παρεμφερούς τύπου και προδιαγραφών, χωρίς υπολογισμό απομείωσης της αξίας του λόγω παλαιότητας.

Τι θεωρείται περιεχόμενο της κατοικίας;

Τα κινητά αντικείμενα που βρίσκονται στον στεγασμένο χώρο της κατοικίας, σε κοινόκτητους χώρους και σε αποθήκες που ανήκουν στο κτίριο, ανήκουν σε εσάς ή την οικογένειά σας και αποτελούν συνήθη οικιακό εξοπλισμό (έπιπλα, σκεύη, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, προσωπικά αντικείμενα, ενδύματα και είδη ιματισμού). Τα σταθερά αντικείμενα που είναι προσαρτημένα στο κτίριο και μπορούν να αφαιρεθούν και να εγκατασταθούν αλλού χωρίς να μειωθεί η αξία τους (π.χ. κλιματιστικά, σποτάκια, φωτιστικά, εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.). Στην έννοια του περιεχομένου δεν περιλαμβάνονται αντικείμενα που προορίζονται για επαγγελματική χρήση, καθώς και αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας, έργα τέχνης και κοσμήματα. Το ανώτατο όριο κάλυψης για κάθε αντικείμενο ξεχωριστά είναι 2.000 €.

Αντικείμενα που Εξαιρούνται

 • Οικόπεδα, φρεάτια, προβλήτες, οχετούς, αποβάθρες και προκυμαίες
 • Μηχανοκίνητα οχήματα, πατίνια, ποδήλατα, τροχόσπιτα, σκάφη, αεροσκάφη
 • Ζώα, καλλιέργειες, φυτά, δέντρα
 • Τρόφιμα κάθε είδους και ποτά
 • Χρήματα, επιταγές, πιστωτικές, ομόλογα, μετοχές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεόγραφα, ράβδοι από χρυσό, από αργυρό ή από οποιοδήποτε άλλο πολύτιμο ή ημιπολύτιμο στοιχείο, λαχεία, δελτία προπό, ΟΠΑΠ και άλλων τυχερών παιχνιδιών
 • Γραμματόσημα, ένσημα, χαρτόσημα, πιστοποιητικά, λογιστικά βιβλία
 • Καλύμματα πισίνας
 • Εύφλεκτες και εκρηκτικές ύλες
 • Μαγνητικά μέσα αποθήκευσης – καλύπτονται μόνο ως προς την υλική τους αξία
 • Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες
 • Περιουσία που έχει σχέση με επάγγελμα, εργασία και επικερδή απασχόληση
 • Ηλεκτρονικά αρχεία, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών (software)
 • Εξοπλισμός γυμναστικής και άλλων χόμπι
 • Φορητό υπολογιστή, tablet, ipad, ipod, διαμορφωτή – αποδιαμορφωτή (modem), δρομολογητή (router), σύνολο φυσικών εξαρτημάτων υπολογιστή (hardware)
 • Κινητό τηλέφωνο
 • Κάμερα
 • Βιντεοπαιχνίδια
 • Αντικείμενα αξίας/Πολύτιμα αντικείμενα

Χρήσιμες πληροφορίες

Στα παρακάτω έγγραφα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε.

Έγγραφο Πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν (IPID)

Προσυμβατική ενημέρωση ασφαλιστικής εταιρείας

Όροι ασφάλισης

Υποχρεωτική εκ του Ν. 4583/2018 ενημέρωση απο τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σου