Menu Icon
call_button
210 801 8000Οποιαδήποτε ώρα, για ό,τι
χρειαστείς, είμαστε δίπλα σου

Φιλικός Διακανονισμός

Ασφάλεια

Φιλικός Διακανονισμός

Φιλικός διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις που δύο ασφαλισμένοι εμπλέκονται σε (μικρό) ατύχημα και συμφωνούν για το ποιος ευθύνεται. Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης είναι, οι ασφαλιστικές τους εταιρείες να βρίσκονται ενταγμένες στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού.

Φιλικός Διακανονισμός: Τι είναι;

Το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού διαμορφώθηκε και ενεργοποιήθηκε το 2000 και αφορούσε αποζημίωση για ατυχήματα με μικρές υλικές ζημιές. Από τον Σεπτέμβρη του 2005 και μετά, διευρύνθηκε ώστε να καλύπτει και μικρές σωματικές βλάβες.

Ο Φιλικός Διακανονισμός βασίζεται σε μια σύντομη διαδικασία που ξεκινάει με τη συμπλήρωση του εντύπου της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος .Στη φόρμα αυτή συμπληρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία των οδηγών και των οχημάτων, καθώς και οι συνθήκες του ατυχήματος:

 • Ημερομηνία ατυχήματος

 • Τόπος

 • Τραυματίες

 • Υλικές ζημιές άλλων οχημάτων

 • Ασφαλιζόμενος

 • Όχημα

 • Ασφαλιστική Εταιρεία

 • Οδηγός

 • Συνθήκες ατυχήματος

 • Σχεδιάγραμμα ατυχήματος

 • Υπογραφή των οδηγών

Κάθε ασφαλιστική εταιρεία μέλος του δικτύου, αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει τον υφιστάμενο πελάτη της που ζημιώθηκε, χωρίς τον φόβο μιας πιθανής άρνησης της υπαίτιας ασφαλιστικής να αναλάβει το χρέος. Η εξυπηρέτηση αυτή έχει δύο βασικά πλεονεκτήματα:

Ταχύτερη Αποζημίωση

Είναι στην ουσία μια ολιγοήμερη, απόλυτα ασφαλής ταμειακή διευκόλυνση, που παρέχει η ασφαλιστική εταιρεία στον πελάτη της. Όλες οι υποθέσεις Φιλικού Διακανονισμού εξυπηρετούνται και εκκαθαρίζονται κάθε μήνα, μέσω του σχετικού διεταιρικού συστήματος Σ.Α.Π (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής) λαμβάνοντας ή πληρώνοντας το μερίδιο τους.

Λιγότερη Γραφειοκρατία

Στις περιπτώσεις που δεν ενεργοποιείται ο Φιλικός Διακανονισμός, ο ασφαλισμένος θα κληθεί να στραφεί ο ίδιος εναντίον της ασφαλιστικής του υπαίτιου οδηγού για να διεκδικήσει την αποζημίωση του. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο ίδιος να αποδείξει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι δικαιούται την αποζημίωση, να «τρέξει» όλη τη διαδικασία προκειμένου να τη λάβει και να εξυπηρετηθεί από μια εταιρεία της οποίας συνήθως δεν είναι καν πελάτης.

Το σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού εσωτερικεύει όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία διεκπεραιώνεται από υπαλλήλους των ασφαλιστικών εταιρειών με τρόπο συγκεκριμένο, μηχανοποιημένο και αυτοματοποιημένο όπου στο τέλος ωφελούνται όλοι. Ο ασφαλισμένος που ζημιώθηκε, η ασφαλιστική του αλλά και η ασφαλιστική που πληρώνει, η οποία γλιτώνει παράλληλα και σημαντικό γραφειοκρατικό φόρτο.

Πότε μπορείς να κάνεις Φιλικό Διακανονισμό;

Μπορείς να κάνεις φιλικό διακανονισμό όταν:

 • Το ατύχημα έχει γίνει στην Ελλάδα

 • Οι ασφαλιστικές εταιρίες των εμπλεκομένων στο ατύχημα μετέχουν στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού

 • Το ατύχημα έχει προκαλέσει υλικές ζημιές λιγότερες των 6.500 € ανά όχημα ή/και σωματικές βλάβες κάτω των 12.000 € κατ' άτομο

 • Η συνολική αποζημίωση δεν ξεπερνά τις 30.000 € ανά ατύχημα

 • 'Εχει υπάρξει επαφή ανάμεσα στα οχήματα, έχει γίνει δηλαδή μεταξύ του τρακάρισμα.

Τι καλύπτει ο Φιλικός Διακανονισμός

Υλικές Ζημιές:

 • Το κόστος επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων και των φόρων

 • Το κόστος αντικατάστασης κράνους , βαλίτσας δικύκλου και του εξωτερικού καλύμματος του οχήματος (κουκούλα).

 • Το κόστος μεταφοράς του οχήματος

Σωματικές Βλάβες:

Για αποζημίωση σωματικών βλαβών έως 500 € ανά ζημιωθέντα, δεν απαιτείται ιατρική πραγματογνωμοσύνη και καλύπτονται αποδεδειγμένες δαπάνες για αμοιβές ιατρών, έξοδα νοσηλίων, διαγνωστικές εξετάσεις, φαρμακευτική περίθαλψη και έξοδα μεταφοράς ζημιωθέντος.

Η ιατρική πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωτική αν η αποζημίωση για σωματικές βλάβες ξεπερνά τα 500€ και σε απαιτήσεις για απώλεια εισοδήματος ή/και σε χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης.

Ποιες Ασφαλιστικές Εταιρείες συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό;

Σύμφωνα με το Μητρώο Μελών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, οι ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετέχουν στο θεσμό του Φιλικού Διακανονισμού (2020) είναι οι ακόλουθες:

 • ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

 • ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.

 • ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

 • ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Α.Ε.

 • INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.

 • GENERALI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.A.E.

 • NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ

 • INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.

 • EURO INSURANCES DAC

 • AIG EUROPE S.A.

 • Hellas Direct INSURANCE LTD

 • QIC EUROPE LTD

 • EUROINS.AD INSURANCE COMPANY

 • Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

 • ΜΙΝΕΤTΑ Α.Α.Ε.

 • ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

 • GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

 • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.

 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

 • ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

 • Eurolife FFH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΓΑ

 • ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

 • PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.

 • ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.